czy wójt może mieć samochód służbowy

Czy wójt może mieć samochód służbowy?

 Wykonywanie obowiązków wójta to nie tylko praca w urzędzie gminy. Wyjazdy i delegacje stanowią nieodłączną część zadań wójta. Czy w związku z tym wójt może mieć samochód służbowy? Jakie są zasady korzystania z samochodu przez wójta? Odpowiedzi udzielę w artykule „Czy wójt może mieć samochód służbowy?”. Zapraszam do lektury!

 

Samochód służbowy wójta

 

W świetle art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o pracownikach samorządowych wójt jest pracownikiem urzędu gminy. Jak każdy pracownik wójt może więc otrzymać samochód służbowy.

 

Korzystanie z samochodu służbowego przez wójta

 

Zasady korzystania z samochodu służbowego przez wójta są tożsame z zasadami udostępniania samochodu pracowników przez pracodawcę.

 

Problemy może stworzyć rozliczenie:

 • przejazdów samochodem służbowym wójta z jego miejsca zamieszkania do urzędu gminy, w którym pracuje (i z powrotem);
 • przejazdów samochodem służbowym wójta poza gminę.

 

czy wójt może mieć samochód służbowy
czy wójt może mieć samochód służbowy?

 

Przejazdy samochodem służbowym wójta z miejsca pracy do domu

 

Wójt może wykorzystywać samochód służbowy w celu wykonywania obowiązków służbowych. Czy obejmuje to także dojazdy z domu do pracy i odwrotnie?

 

Kwestię tę należy rozpatrywać w świetle nieodpłatnych świadczeń, o których stanowi art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.”

 

W określonych przypadkach używanie samochodu służbowego przez wójta do dojazdów do urzędu gminy z jego miejsca zamieszkania nie będzie stanowiło nieodpłatnego świadczenia. Jest to o tyle istotne, że nieodpłatne świadczenia zwiększają przychód pracownika i uiszczane przez niego zaliczki na podatek dochodowy.

 

Korzystanie z auta służbowego do dojazdów z domu do pracy (i odwrotnie) przez wójta nie będzie stanowiło jego przychodu, jeżeli:

 • korzystanie z samochodu do dojazdów do pracy zwiększa mobilność i dyspozycyjność wójta w wykonywaniu jego obowiązków służbowych,

 

Przykład:

 

Wójt bierze udział w wydarzeniach organizowanych na terenie gminy również w weekendy (np. spotkania z mieszkańcami). Musi tam dojechać bezpośrednio ze swojego miejsca zamieszkania.

 • wójt garażuje samochód służbowy na swoim prywatnym terenie celem zapewnienia mu bezpieczeństwa.

 

Przykład:

Parking przy urzędzie gminy nie jest monitorowany, ale wójt ma możliwość garażowania auta u siebie na posesji.

 

W tym zakresie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,  w interpretacji z dnia  13 maja 2016 roku, nr IBPB-2-2/4511-260/16/AK:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przejazdy pracownika (Kierownika Urzędu – Burmistrza Miasta) przydzielonym samochodem służbowym z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy, czyli do miejsc na obszarze i poza obszarem gminy gdzie odbywają się różnego rodzaju spotkania, imprezy, wydarzenia i z powrotem są ściśle związane z charakterem jego pracy i zadaniami służbowymi. Przejazdy są prawidłowym i efektywnym wypełnianiem przez pracownika obowiązków służbowych. Ponadto parkowanie (garażowanie) samochodu w miejscu zamieszkania Burmistrza Miasta ma na celu zapewnić mu mobilność oraz dyspozycyjność w wykonywaniu obowiązków służbowych i jednocześnie umożliwić sprawowanie nadzoru nad powierzonym samochodem. Biorąc zatem pod uwagę powyższe fakty stwierdzić należy, że jeżeli ww. przejazdy odbywają się wyłącznie w celach służbowych, dla których to powierzony został Burmistrzowi Miasta samochód służbowy, to wykorzystywanie tego samochodu do przejazdu z miejsca zamieszkania Burmistrza Miasta do miejsca wykonywania pracy i odwrotnie (garażowanie nocą w miejscu zamieszkania) nie stanowi nieodpłatnego świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

 

Wniosek: Używanie samochodu służbowego wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wójta nie stanowi nieodpłatnego świadczenia. Przejazdy do pracy mają służyć zapewnieniu mobilności wójta. Ponadto garażowanie w miejscu zamieszkania wójta ma również zapewnić bezpieczeństwo mieniu gminy.

 

Samochód służbowy a wyjazdy poza terytorium gminy

 

Zdarzyć się może sytuacja, gdy w związku z wykonywaniem swoich obowiązków wójt będzie musiał odbyć podróż poza terytorium gminy. Jak takie przejazdy powinny być klasyfikowane i jak to powinno wyglądać od strony „papierkowej”?

 

Ważne! Przejazdy wójta poza terytorium gminy stanowią podróż służbową. W związku z tym przy takim wyjeździe poza gminę konieczne jest wystawienie polecenia wyjazdu służbowego.

 

Polecenie wyjazdu służbowego musi określać:

 • dzień wyjazdu,
 • rodzaj środka transportu, którym podróż będzie odbywana,
 • cel odbywanej podróży.

 

Wójta obowiązują zasady delegowania pracowników w podróż służbową określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

Zgodnie z § 2, § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, pracodawca określa:

 • termin delegacji,
 • miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej,
 • środek transportu do odbycia podróży służbowej.

 

Uwaga! Osobą uprawnioną do wystawienia wójtowi poleceń podróży służbowej jest sekretarz gminy.

 

Czy wójt powinien mieć samochód służbowy?

 

Powyżej opisałam, czy jako wójt możesz mieć samochód służbowy. Od strony prawnej, tak – możesz mieć auto służbowe.

 

Zupełnie inną kwestią jest, czy powinieneś go mieć. Zanim zdecydujesz się na taki krok powinieneś ocenić, jak samochód służbowy dla wójta będzie postrzegany przez Twój elektorat.

W niektórych gminach takie narzędzie pracy może być odebrane jako zbytek i obciążać Cię w czasie kolejnej kampanii wyborczej.

 

UWAGA: Ten artykuł nie stanowi porady prawnej. Jeśli jednak szukasz wsparcia prawnego, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy! 🙂

 

Udostępnij:
Polecane artykuły
Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska-Strysik


Nazywam się Marlena Słupińska-Strysik, jestem adwokatem wspierającym JST i biznes. Wiem, że praca wójta to trudne zadanie. Dlatego chętnie Ci pomogę, zarówno w ramach tego bloga jak i w Twoich problemach. Znajdziesz mnie na LinkedIn oraz tutaj.

Zapisz się do newsletter.

Bądź na bieżąco.

  O mnie

  Nazywam się Marlena Słupińska-Strysik, jestem adwokatem wspierającym JST i biznes. Wiem, że praca wójta to trudne zadanie. Dlatego chętnie Ci pomogę, zarówno w ramach tego bloga jak i w Twoich problemach. Znajdziesz mnie na LinkedIn oraz na slupinska.eu.